top of page

EVALUACE

Jak naše programy prevence hodnotí stávající zákazníci? To víme.

Na konci programu dáváme přítomným pedagogům k vyplnění hodnotící dotazník spokojenosti. Výsledky vidíte níže.

DOTAZNÍK PRO UČITELE

157 učitelů

počet respondentů

28 škol

zapojených škol

1.9.2020 - 1.6.2021

období sběru dat

pedagogů považuje program za úspěšný

97 %

pedagogů bylo s lektory programu spokojeno

99 %

NEJVÍCE SE MI NA PROGRAMU LÍBILO:

Zapojení dětí, aktivity, umožněné diskuze.

Mládí lektorů - bylo přínosné, byli dětem blízcí, přesto vedli program zkušeně a s nadhledem.

Interaktivnost, přiměřenost věku, forma, obsah, míra informací

Program otevírá důležitá témata, osobní reálné příběhy s kterými pracovali. Zkušená lektorka!

Programy vedou studenti věkově blízcí žákům, používají stejnou mluvu, zajímají se o podobné věci apod. Vystupování lektorů bylo kultivované, přehledné, připravené, dokázali skvěle reagovat na nejasnosti, problémy apod.

Střídání činností, seznamování s novými pojmy, vycházení ze zkušenosti dětí. Prostor na debatu.

Snaha lektorek dát možnost všem dětem se vyjádřit k tématu, srozumitelné, pěkně použitá prezentace, střídání aktivit (diskuze, rozhovor, prezentace, skupinová práce, individuální práce).

programů

splnilo očekávání pedagoga

94 %

pedagogů, by program doporučilo kolegům

94 %

Děkuji za pěkné provedení programu.

Připadalo mi, že některé fráze byly dlouhé a potřebovaly by dříve změnit formu práce. Pro děti rozhodně zajímavé a předávané poutavě a srozumitelně. Děkujeme za jeho realizaci.

Bylo to přínosné, inspirující, více jsem se dozvěděla i o své třídě. Parádní práce.

Pro děti přínosné, poutavé, užitečné, zábavné. Díky :)

Obě lektorky bych chtěla moc pochválit a poděkovat jim, zajímaly se o názory dětí, žádnou špatnou odpověď neodbyli a věnovali se dotazům dětí. Bylo jim i dobře rozumět, technika nezklamala a vše se jim podle mě vydařilo a zvládly to na jedničku.

PÍSEMNÁ DOPORUČENÍ

V letech 2018 - 2021 jsme od metodiků prevence, výchovných poradců nebo vedení škol dostali podepsaná písemná doporučení na naše programy. 

STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DA VINCI, DOLNÍ BŘEŽANY

Ing. Jana Trojanová Ph.D., ICT metodička

Peer lektoři se během programů nenechají zaskočit žádným dotazem. Tématům, které přednášejí dobře rozumí a dokáží je velmi poutavou formou předat. Žáci jsou vtaženi do programu řadou různých aktivit a bez problému udrží pozornost i dvě vyučovací hodiny v kuse. Informace, které se žáci naučí by měl znát každý uživatel internetu.

Spolupracujeme s peer programem již druhým rokem a rozhodně budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Rizika internetu se stále stupňují a je skvělé, že tyto programy reflektují aktuální stav nebezpečí a informují o postupech, jak se jim úspěšně bránit.

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

bottom of page