MATEŘSKÉ ŠKOLY

Forma: Interaktivní program - divadelní představení

Pro: 4 - 6 let

Témata: Můj nový telefon, Kyberšikana

Délka: 40 minut

Cena: 900 Kč. Poznámka k ceně: Při objednání dvou a více programů realizovaných za sebou je cena 700 Kč za program.

Cíl programu

Cílem interaktivních programů je srozumitelnou formou ukázat žákům nebezpečí, se kterými se mohou setkat při používání digitálních technologií. Cílem programu je posílit žádoucí preventivní chování a schopnosti žáků, potřebné pro zdravý pohyb v kyberprostoru.

Průběh programu

Program je divadelním představením, které obsahuje několik vstupů, ve kterých žáci s lektorem diskutují co se v příběhu odehrává a zda se hrdinové příběhu chovají bezpečně. Představení obsahuje také krátké pohybové chvilky, během kterých se žáci odreagují.

Kyberšikana

Žáci si uvědomí následky zbrklého chování na internetu. Dozví se, co znamená kyberšikana a jak ji správně řešit. Uvědomí si, že oplácet agresivní chování se nevyplácí.

fotka 17.png
fotka 18.png

Můj nový telefon

Žáci si uvědomí, že digitální technologie mohou být dobrým pomocníkem, ale špatným pánem. Dozví se, co je to závislost na telefonu, jak se projevuje a jaká má rizika. Žáci se zamyslí nad svým vztahem k moderním technologiím.

Fotoreportáž

V neděli 6.2.2022 jsme realizovali v Centru současného umění DOX v Praze divadelní interaktivní program Můj nový telefon pro skupinku 22 dětí v rámci FUK Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Představení zajímalo také Českou televizi :D (odkaz na reportáž).