NABÍDKA PROGRAMŮ

Copy%2520of%2520Peer%2520program%2520(26)_edited_edited.jpg
Peer program (15).jpg
Peer program (5).jpg
Peer program (11).jpg
Peer program (8).jpg
fotka 7.png

Nejčastější otázky

Kde se program odehrává?


Všechny programy jsou realizovány v prostorách školy.
Mám opravdu malé děti, je možné program realizovat?


Ano, prevenci poskytujeme už pro předškolní děti od 4 let. Programy jsou dobře přizpůsobeny věku žáků. U mladších dětí je zároveň důležité informovat nás o jejich vztahu k technologiím, zda a v jaké míře je používají.
Ve třídě se vyskytl problém, jsou programy vhodné?


Záleží na závažnosti problému. Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence, tudíž nejsou vhodné do tříd s narušenými vztahy a do tříd se zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Primární prevence v rizikové třídě může nejenom zamezit preventivnímu působení na žáky, ale může také celou situaci zhoršit otevřením problému. Naším cílem je prevence, nikoliv intervence. Mnohem častěji se ale objevují drobnější a jednorázové spory, které tolik neovlivňují třídní klima a program je v takové situaci stále vhodné uskutečnit. Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat. Na nejlepším řešení vaší situace se můžeme dohodnout na tel. č.: 605 849 097.
Jsme malá škola, můžeme žáky spojit?


Programy jsou primárně určeny pro jednu školní třídu. Spojování tříd je možné pouze do 16 žáků a maximální věkové rozpětí nesmí přesáhnout 1 rok (u MŠ a 1. stupně ZŠ) a 2 roky (u 2. stupně ZŠ a SŠ). V případě malotřídních škol je situace velmi individuální a také záleží na obtížnosti objednaného tématu. Důvodem omezení je odlišný vztah k technologiím a znalosti jejich používání u různě starých žáků. Vždy se ale snažíme vyjít co nejvíce vstříc Vaším potřebám. S dotazy nás neváhejte kontaktovat na adrese prevence@linkins.org.
Jak mohu programy objednat?


Kontaktujte prosím naší koordinátorku na adrese prevence@linkins.org. Nezapomeňte specifikovat vaší objednávku - věk žáků, téma, počet, délka a forma programů. Připojte také vlastní představu o průběhu a požadovaných výsledcích.
Mohu se jako učitel programu účastnit?


Rozhodně ano, na programu musí vždy být přítomen pedagogický dozor.
Co znamená "Peer program"?


Vrstevnický program, viz Peer program.
Kde všude lze programy objednat?


Viz O nás - Kde všude působíme?
Kdo vlastně programy lektoruje?


Pokud si objednáte programy v rámci projektu Peer program, pak lektorem bude vždy proškolený student střední školy. V ostatních případech bude program lektorovat kdokoliv z našeho týmu. Tedy buď mladší lektor - student střední školy nebo starší lektor - nejčastěji student vysoké školy, který má za sebou již odlektorovaných několik hodin. Na lektory můžete mít speciální požadavky při objednávce. Viz O nás - Jak se lektoři proškolují?
Jaký je rozdíl mezi přednáškou a interaktivním programem?


Přednáška tedy prezentace určená pro 3. - 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií trvá 1 vyuč. hod. a její cena je 800 Kč. Viz ZŠ a gymnázia. Přednáška určená pro 1. - 2. třídy SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií trvá 2 vyuč. hod. a její cena je 1.800 Kč. Viz Střední školy. Interaktivní program obsahuje navíc prosociální aktivity, trvá 2 - 4 vyuč. hod. a je určen pro 1. - 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Cena se pohybuje už od 1.800 Kč podle délky programu. Viz ZŠ a gymnázia. Speciálním interaktivním programem je potom divadelní představení pro žáky mateřských škol, které trvá 40 - 50 minut (podle dohody) a je určeno pro děti 4 - 6 let. Cena je 900 Kč. Při objednání dvou a více programů realizovaných za sebou je cena 700 Kč za program. Viz Mateřské školy.
Máte reference od minulých zákazníků?


Viz O nás - Reference.