PEER PROGRAM

Peer program neboli vrstevnický program je systém primární prevence, který využívají předem odborně informovaných vrstevníků, se kterými se mohou účastníci programu ztotožnit a mají pro ně význam přirozené autority. 

Kdo programy lektoruje?

Programy primární prevence v rámci projektu Peer program lektorují proškolení studenti středních škol, tedy kybervrstevníci žáků 2. stupně základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se posluchači s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

Jsou opravdu účinné?

Programy vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence (Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012).

V rámci Peer projektu jsme realizovali již stovky programů na desítkách škol. Viz Reference.

Pro koho jsou určeny?

Programy, které lektorují proškolení studenti středních škol jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. U mladších žáků je věkový rozdíl již příliš velký. I tak můžete ale o lektora středoškoláka žádat v rámci objednávky. 

Co a jak mohu objednat?

Jako Peer program můžete objednat úplně jakýkoliv program (přednášku i interaktivní program) na jakékoliv téma, které je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ (prima – kvarta).

Viz ZŠ a gymnáziaFakt, že žádáte o Peer program stačí uvést v objednávce.