top of page

Bezpečnost on-line

zs-bezpecnost-online

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

6. - 7. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 100 Kč

Ano

Peer efekt:

zabezpečení účtů a zařízení, škodlivý program, internetové podvody

Anotace tématu

Program seznamuje žáky se základní ochranou digitálních zařízení, aplikací a internetových účtů. Podporuje je v ochraně osobních dat a soukromí před internetovými útočníky. Žáci si vyzkouší sestavit silné heslo a dozví se, jak s ním bezpečně pracovat. Dále se seznámí se způsoby, jakými podvodníci manipulují běžnými uživateli internetu za účelem je okrást nebo využít (klamavé zprávy, falešné webové stránky, šíření škodlivých programů, krádež digitální identity) a jak se před nimi úspěšně bránit.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity zaměřené na pochopení probírané látky a upevnění žádoucího chování. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která uvede účastníky do tématu a seznámí je s potřebnými teoretickými znalostmi. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page