top of page

Radikální názory

zs-radikalni-nazory

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

6. - 9. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 100 Kč

Ano

Peer efekt:

odlišné názory, kontroverzní témata, algoritmy sociálních sítí

Anotace tématu

Hlavní aktivitou programu je řízená debata o kontroverzních tématech, o kterých se mladí lidé často dozvídají prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Zde snáze narazí na radikalizované názory a kvůli algoritmu sociálních sítí se mohou navíc postupně lapit do pasti králičí nory jednostranného pohledu na svět. Program se nesnaží kontroverzní témata vysvětlovat, ale jeho cílem je posílit hodnoty jako objektivita, ověřování informací, respektování názorů druhých, ochota přehodnotit svůj názor a uznat chybu.

Edukační program připravila Farma v jeskyni ve spolupráci s námi a dalšími organizacemi.
Více o projektu najdete zde: www.linkins.org/projekt-commander

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity zaměřené na pochopení probírané látky a upevnění žádoucího chování. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která uvede účastníky do tématu a seznámí je s potřebnými teoretickými znalostmi. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page