Future technology

ss-future-technology

Forma: 

Přednáška

Škola:

Střední škola

1. - 2. ročník

Pro:

Délka:

2 vyučovací hodiny

Cena:

2 300 Kč

Peer efekt:

Ano

Žáci se seznámí s principy moderních technologií jako je umělá inteligence, virtuální realita, internet věcí, smart home, automatizace, blockchain, Bitcoin a kryptoměny a dozví se, jak ovlivní budoucnost naší společnosti.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování v on-line prostředí u dětí a mládeže

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Prezentace obsahuje velké množství obrázků a oživujících animací. Díky tomu dokáže upoutat pozornost žáků. Během programu lektor se třídou také diskutuje o probíraném tématu a žáci mají prostor sdílet své vlastní zkušenosti s kyberkriminalitou.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Ty jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné do tříd s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.