top of page

PEER EFEKT

Programy vedené vrstevníky patří k nejúčinnějším programům v rámci všeobecné prevence.

Zdroj: Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování,

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012.

Peer efekt neboli vrstevnický dopad je účinný formát programů školské primární prevence. Takové programy vedou odborně informovaní vrstevníci, se kterými se žáci lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

linkins-boy-with-computer-1.png

DEFINICE

NAŠI LEKTOŘI

Naše programy lektorují proškolení studenti středních škol, kteří jsou věkově blízcí žákům 2. stupně základních škol a v rámci on-line světa si dobře rozumí.

V lektorské dvojici má jeden z lektorů nejméně:

Každý z našich lektorů absolvuje:

120 hodin

zkušeností s prevencí

20 hodin

teoretická část kurzu pro lektory prevence

6 hodin

​náslech programů ve třídě (6 x 45 minut)

25 hodin

praktická část kurzu pro lektory prevence

12 hodin / rok

metodická podpora, intervize, supervize

linkins-girl-with-phone-4.png

Označení programů

peer-znacka.PNG

Studenti středních škol lektorují ty programy, které jsou v nabídce takto označeny:

Jedná se o programy pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Ostatní programy mohou vést také lektoři, kteří již střední školu nestudují.

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás.

bottom of page