top of page

SPOLUPRÁCE

Hledáme partnery, kteří mají zájem podpořit naše aktivity ve školách a pomoci tak dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu.

linkins-girl-with-computer-1.png

Děláme...

PROGRAMY
KYBER-PREVENCE

Jsme nezisková organizace a poskytujeme programy všeobecné primární prevence rizikového chování v on-line prostředí pro MŠ, ZŠ a nižší gymnázia v ČR.

Našim cílem je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody.

 

V horizontu následujících 5 let chceme pomoci více než 50 tisícům žáků a mít významný dopad na oblast školské prevence rizikového chování on-line.

Naše vize...

linkins-girl-with-phone-3.png

Naše důvody...

linkins-girl-with-phone-1.png
52 %

respondentů (7 - 12 let) používá sociální sítě přes věkové omezení služeb

20 %

​respondentů (11 - 17 let) trpí mírnou až těžkou úrovní závislosti na internetu

41 %

​respondentů (7 - 17 let) zažilo některou z forem kybernetické agrese

19 %

respondentů (7 - 17 let) dorazilo na schůzku s osobou, kterou potkalo na internetu

Zdroj: České děti v kybersvětě - výzkumná zpráva 2019
Zdroj: Internet a závislost na internetu u adolescentů - Univerzita Palackého, 2019

Naše přednost...

PEER EFEKT

Naše programy lektorují proškolení a supervidovaní studenti SŠ, kteří jsou věkově blízcí žákům 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií, a lze je proto považovat za vrstevníky. Díky tomu se žáci s lektory lépe ztotožní a v rámci on-line světa si dobře rozumí. Programy vedené vrstevníky (peer programy) patří k nejúčinnějším v rámci všeobecné primární prevence.

Naše práce...

Ukázka našich programů prevence rizikového chování v on-line prostředí.

ms-muj-novy-telefon
Můj nový telefon

závislost na technologiích, příliš časté hraní mobilních her

Mateřská škola

5 - 6 let

Program s maňásky

30 - 40 minut

1 800 Kč

zs-kybersikana
Kyberšikana

co je kyberšikana, následky a možnosti řešení

Základní škola

3. - 4. třída

Interaktivní program

3 vyuč. hod.

3 800 Kč

zs-online-predatori
On-line predátoři

obnažené fotografie a videa, falešný profil, osobní údaje

ZŠ a gymnázia

6. - 7. třída (prima - sekunda)

Interaktivní program

3 vyuč. hod.

3 800 Kč

V červenci 2023 jsme obdrželi kladné vyjádření Centra sociálních služeb v Praze ke kvalitě našich programů (zajišťuje Pražské centrum primární prevence). Pro účely dotačního programu MHMP pro oblast školské prevence nahrazuje toto vyjádření pozastavenou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů prevence od MŠMT/NÚV.

Kvalita programů

Naše výsledky...

5 let

zkušeností s

prevencí na školách

1 000+

uskutečněných programů

21 000+

oslovených žáků

170+

navštívených škol
(MŠ, ZŠ a gymnázia)

linkins-boy-with-phone-1.png

Naše plány...

RODIČE A UČITELÉ

Pro naplnění naší vize je důležité cílit s tématem kybernetické bezpečnosti také na rodiče a pedagogy prostřednictvím setkávání.

icon-family.png

MODERNÍ VÝUKA

Na našich programech budou žáci aktivně používat digitální technologie. Máme v plánu využívat metody projektového učení. 

icon-grow.png

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Připravujeme tematické příměstské tábory pro děti v Praze a okolí, na kterých se o kybernetické bezpečnosti dozví vše od A do Z.

icon-camp.png

CERTIFIKACE PROGRAMŮ

Pracujeme na získání certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence, která je dokladem kvality.

icon-certificate.png

PŮSOBNOST PO CELÉ ČR

Kromě hl. m. Prahy a Středočeského kraje budeme naše programy postupně poskytovat školám i z dalších krajů ČR.

icon-czech-republic.png

MOBILNÍ APLIKACE

Chceme vytvořit mobilní aplikaci, která poskytne dětem možnost zavolat si pomoc a návod na řešení on-line krizových situací.

icon-smartphone.png

Naše spolupráce...

linkins-teaching-4_edited.jpg

PREVENCE PRO ŠKOLY ZDARMA

Rádi nabízíme školám naše programy zcela zdarma. Hledáme partnery, kteří nám to umožní financováním nákladů na lektory programů a koordinátora.

linkins-family-on-phone.jpg

VÝVOJ NOVÝCH PROGRAMŮ

Nové cílové skupiny, nová témata, nové koncepty vzdělávání. Hledáme finanční i odbornou pomoc při vývoji nových programů zaměřených na on-line bezpečnost.

linkins-teaching-2.jpg

TABLETY DO VÝUKY

Chceme, aby žáci na našich programech aktivně používali tablety jako prostředek vzdělávání o bezpečném používání technologií. Hledáme partnera, který nám je poskytne.  

linkins-children-on-phone-3.jpeg

PROGRESIVNÍ PROJEKTY

Rádi spolupracujeme na pokrokových projektech, které upozorňují na problémy spojené s užíváním digitálních technologií. Neváhejte nás kontaktovat se svým nápadem.

Těšíme se na spolupráci!

Neváhej nás kontaktovat.

bottom of page