SPOLUPRÁCE

Hledáme partnery, kteří mají zájem podpořit naše aktivity na školách a pomoci tak dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu.

linkins-girl-with-computer-1.png

Děláme...

PROGRAMY
KYBER-PREVENCE

Jsme nezisková organizace a poskytujeme programy prevence rizikového chování on-line pro mateřské, základní i střední školy a gymnázia v České republice. Jsme Linkin Sphere, z. s.

Našim cílem je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody.

 

V horizontu následujících 5 let chceme pomoci více než 20 tisícům žákům a mít významný dopad na oblast školské prevence rizikového chování on-line.

Naše vize...

linkins-girl-with-phone-3.png

Naše důvody...

linkins-girl-with-phone-1.png
52 %

českých dětí mladších 13 let používá sociální sítě přes věkové omezení služeb

8 %

českých dětí trpí závislostí na digitálních technologiích

41 %

českých dětí zažilo nějakou formu kybernetické agrese

19 %

českých dětí dorazilo na osobní schůzku s osobou, kterou potkalo na internetu

Zdroj: České děti v kybersvětě - výzkumná zpráva 2019

Zdroj: Health Behaviour in School-aged Children (www.zdravagenerace.cz), 2018

Naše přednost...

PEER EFEKT

Naše programy lektorují odborně proškolení studenti středních škol, kteří jsou věkově blízcí žákům 2. stupně základních škol a v rámci on-line světa si dobře rozumí. Programy vedené vrstevníky (peer efekt) jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence. Mezi poskytovateli preventivních programů v ČR jsme jediní, kdo tuto metodu systematicky používá.

Naše práce...

Ukázka programů prevence rizikového chování on-line pro školy.

ms-muj-novy-telefon
Můj nový telefon

Mateřská škola

5 - 6 let

Program s maňásky

30 minut

zs-kybersikana
Kyberšikana

Základní škola

3. - 4. třída

Interaktivní program

3 vyučovací hodiny

zs-medialni-gramotnost
Mediální gramotnost

Základní škola

5. - 9. třída

Interaktivní program

3 vyučovací hodiny

Naše výsledky...

5 let

zkušeností s

prevencí na školách

1.200+

realizovaných hodin programů

12.500+

oslovených žáků

100+

navštívených škol

linkins-boy-with-phone-1.png

Naše plány...

RODIČE A UČITELÉ

Pro naplnění naší vize je důležité cílit s tématem kybernetické bezpečnosti také na rodiče a pedagogy prostřednictvím setkání.

icon-family.png

MODERNÍ VÝUKA

Na našich programech budou žáci aktivně používat digitální technologie. Máme v plánu využívat také metod projektového vzdělávání. 

icon-grow.png

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Připravujeme tematické příměstské tábory pro děti v Praze a okolí, na kterých se o kybernetické bezpečnosti dozví vše od A do Z.

icon-camp.png

CERTIFIKACE PROGRAMŮ

Pracujeme na získání certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence, která je dokladem kvality.

icon-certificate.png

PŮSOBNOST PO CELÉ ČR

Kromě hl. m. Prahy a Středočeského kraje budeme naše programy postupně poskytovat školám i z dalších krajů ČR.

icon-czech-republic.png

MOBILNÍ APLIKACE

Chceme mobilní aplikaci, která poskytne dětem snadnou možnost zavolání pomoci a návod na řešení online krizových situací.

icon-smartphone.png

Naše spolupráce...

linkins-teaching-4_edited.jpg

PREVENCE PRO ŠKOLY ZDARMA

Rádi nabízíme školám naše programy zcela zdarma. Hledáme partnery, kteří nám to umožní financováním nákladů na lektory programů a koordinátora.

linkins-family-on-phone.jpg

VÝVOJ NOVÝCH PROGRAMŮ

Nové cílové skupiny, nová témata, nové koncepty vzdělávání. Hledáme finanční i odbornou pomoc při vývoji nových programů zaměřených na on-line bezpečnost.

linkins-teaching-2.jpg

TABLETY DO VÝUKY

Od nového školního roku 2022/23 budou žáci na našich programech aktivně používat tablety jako prostředek vzdělávání. Hledáme partnera, který nám je poskytne.  

linkins-children-on-phone-3.jpeg

PROGRESIVNÍ PROJEKTY

Rádi spolupracujeme na pokrokových projektech, které upozorňují na problémy spojené s užíváním digitálních technologií. Neváhejte nás kontaktovat s vaším nápadem.

Těšíme se na spolupráci!

Neváhej nás kontaktovat.