STŘEDNÍ ŠKOLY

Forma: Přednáška

Pro: 1. – 2. ročník (kvinta – sexta)

Délka: 2 vyučovací hodiny

Témata: Anonymita na internetu, Technologie budoucnosti

Cena: 1 800 Kč

Cíl přednášky

Cílem přednášek je posílit žádoucí preventivní chování žáků a rozšířit jejich vědomosti o rizicích spojených s používáním digitálních technologií a možné ochraně v kyberprostoru.

Průběh přednášky

Samotná prezentace obsahuje velké množství obrázků a oživujících animací. Díky tomu dokáže upoutat pozornost žáků. V průběhu celé přednášky také lektor diskutuje se třídou o probíraném tématu a žáci mají prostor sdílet své vlastní zkušenosti s kyberkriminalitou.

Technologie budoucnosti

Žáci se seznámí s principy moderních technologií jako je umělá inteligence, virtuální realita, internet věcí, smart home, automatizace, blockchain, Bitcoin a kryptoměny a dozví se, jak ovlivní budoucnost naší společnosti.

fotka 16.png
fotka 15.png

Anonymita na internetu

Žáci si uvědomí, jak internetové společnosti nakládají s jejich osobními údaji a jak je anonymita pro jejich uživatele vzácná. Dozví se, jaké existují způsoby anonymizace a před čím je ochrání. Seznámí se ale také s nebezpečími a podívají se do hlubin Deep Webu.