#DATAMAZE

Vítejte v datovém světě! Projekt #Datamaze – Datové bludiště představuje formát

tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s přednáškovým prostorem určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí.

Projekt #Datamaze je součástí Centra současného umění DOX.

Linkin Sphere, z. s. spolupracuje s Centrem DOX při přípravě a realizaci progresivních vzdělávacích workshopů v rámci projektu #Datamaze formou Peer programů.

Forma: prezenčně přímo v DOX nebo on-line

Pro: 6. – 9. třída ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ (prima – sexta)

Délka: 90 – 120 min

Cena: 100 Kč/osoba pro skupinu 10 - 30 osob (pedagogický doprovod zdarma)

Rezervace: rezervace a další informace na jana.gajdosova@dox.cz

Vzdělávací workshop
Témata

#Datamaze: Kouzelník design

Zaměříme se na design virtuálního rozhraní a na to, jak na nás působí. Budeme uvažovat o tom, kdy je pro nás užitečný a kdy se stává nástrojem, který manipuluje naší pozorností a uvažováním o tom, co vidíme před sebou na obrazovce.

datamaze-deep-fake-tvare
datamaze-kouzelnik-design

#Datamaze: Fake it!

Zamyslíme se nad významem přetvářky v našem životě. Prozkoumáme termín „fake“, abychom lépe připravili své kritické myšlení na realitu, ve které bude stále těžší a těžší rozlišit mezi pravým a falešným, skutečným a syntetickým.

Centrum DOX - logo