O NÁS

Linkin Sphere, z. s. je nezisková organizace poskytující programy prevence v kyberprostoru a bezpečnosti na internetu pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia v České republice. Věnuje se také dalším osvětovým aktivitám, jako vzdělávání rodičů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dříve jsme vystupovali pod jinými názvy. Můžete nás znát jako:

  • Peer program - programy využívající peer efektu stále nabízíme, více zde.

  • Smíchovská střední průmyslová škola - škola je naším hlavním partnerem, více zde.

  • Dívčí spolek SSPŠ - spolek je nyní v likvidaci.

Naše aktivity nyní realizujeme pod organizací Linkin Sphere, z. s. (IČ: 09763767).

Co je cílem?

Cílem naší organizace je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům žákům a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

Jak naše poslání naplňujeme?

Pravidelně pořádáme programy školské primární prevence pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia zaměřené na osvětu kybernetické bezpečnosti a zvýšení digitální gramotnosti u dětí a mladistvých. Spolupracujeme také s Centrem současného umění DOX na vzdělávacích workshopech v rámci projektu #Datamaze. Viz Nabídka programů.

Kde všude působíme?

Naše programy lze objednat v těchto krajích:

  • Hlavní město Praha

  • Středočeský kraj (pokud není možná nebo časově výhodná cesta hromadnou dopravou, žádáme o proplacení nákladů na dopravu osobním automobilem)

  • Ostatní kraje (žádáme o proplacení nákladů na dopravu osobním automobilem)

Výše nákladů na dopravu osobním automobilem se určí ze základní náhrady za používání silničního motorového vozidla a z náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Jak se lektoři proškolují?

Každý lektor absolvuje:

Školení pro lektory všeobecné primární prevence (32h)

Náslech programu ve třídě (6h)

Evaluační workshop (2h)

Spolupráce se zkušeným lektorem (10h)

Supervize probíhají 2x - 4x za rok pod vedením Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitele organizace Portus Prachatice, o.p.s. Pan Šmíd působí v oblasti primární prevence 12 let, z toho 5 let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.

Metodická podpora 2022

Proxima Sociale o.p.s. - Práce s malotřídkami a rizikové situace  (4h) - pdf

Metodická podpora 2021

Ing. Petr Šmíd - Webinář On-line hry a jejich nebezpečí (6h) - pdf

Proxima Sociale o.p.s. - Pozorování skupinové dynamiky a on-line výuka (6h) - pdf

Ing. Petr Šmíd - Webinář Práce s obětí kyberšikany (6h) - pdf

Metodická podpora 2020

Proxima Sociale o.p.s. - Konzultace s pedagogem, spolupráce se školou (6h) - pdf

Ing. Petr Šmíd - Webinář Ochrana dětí před sexuálními predátory na internetu (6h) - pdf

Proxima Sociale o.p.s. - Ovlivňování třídní dynamiky a vývojová psychologie (6h) - pdf

Elio, z.s. - Řešení krizových situací a práce se žáky se specifickými poruchami (8h)

Metodická podpora 2019

Proxima Sociale o.p.s. - Postihy a sankce, nástroje pro práci s týmem, supervize (6h) - pdf

Proxima Sociale o.p.s. - Práce s pravidly a konzultace s pedagogem (6h) - pdf

Hlavní partner
Datový zdroj 16_8x.png

Hlavním partnerem organizace je inovativní Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Preslova 25, Praha 5.

Naše aktivity vznikli jako iniciativa žáků studujících obor Informační technologie na této progresivní střední škole, která velkoryse podporuje aktivní studenty v realizaci jejich vlastních nápadů.

Děkujeme za podporu i našeho projektu!

Naše reference
STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DA VINCI, DOLNÍ BŘEŽANY

Ing. Jana Trojanová Ph.D., ICT metodička

Peer lektoři se během programů nenechají zaskočit žádným dotazem. Tématům, které přednášejí dobře rozumí a dokáží je velmi poutavou formou předat. Žáci jsou vtaženi do programu řadou různých aktivit a bez problému udrží pozornost i dvě vyučovací hodiny v kuse. Informace, které se žáci naučí by měl znát každý uživatel internetu.

Spolupracujeme s peer programem již druhým rokem a rozhodně budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Rizika internetu se stále stupňují a je skvělé, že tyto programy reflektují aktuální stav nebezpečí a informují o postupech, jak se jim úspěšně bránit.