top of page

PEER EFEKT

Peer efekt neboli vrstevnický dopad je účinný formát programů školské všeobecné primární prevence. Takové programy vedou odborně informovaní vrstevníci.

Peer programy patří k nejúčinnějším programům v rámci všeobecné prevence.

Zdroj: Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování,

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012.

linkins-group-of-children-with-technologies.png

Naše peer programy jsou určeny žákům 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Vzhledem k věkovému rozdílu mezi lektory a žáky 1. stupně ZŠ nepovažujeme programy zde realizované za peer programy a mohou je proto vést i starší lektoři (nejčastěji studenti vysoké školy).

CÍLOVÁ SKUPINA

linkins-lecturers-2.png

Peer programy lektorují proškolení studenti SŠ (tj. do 19 let), kteří jsou věkově blízcí cílové skupině, a lze je proto považovat za vrstevníky (více o školení lektorů). Pokud je to možné (vzhledem ke studijním povinnostem peer lektorů), zajistíme na program dva peer lektory, případně jednoho peer lektora a druhého staršího lektora, nejvýše však do 25 let.

PEER LEKTOŘI

linkins-girl-with-phone-5.png

Díky peer efektu se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. Vliv vrstevníků na utváření názorů dětí a dospívajících je mnohdy větší než vliv rodičů nebo učitelů. Vzájemné porozumění je ještě umocněno tématem. Lektoři, stejně jako žáci, vyrůstají obklopeni technologiemi, sdílí podobné zkušenosti a na internetu sledují podobný obsah. V rámci on-line světa si tak dobře rozumí.

PEER VÝHODY

EVALUACE

Dopad peer efektu ověřujeme v rámci evaluace programu. Z výsledků zpětnovazebních dotazníků vyplývá, že drtivá většina žáků i pedagogů vnímá věkovou blízkost lektorů jako pozitivní a přínosný faktor. Nejčastěji oceňují, že lektoři lépe rozumí žákům a tématu, tedy digitálním technologiím.

659 žáků

2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

40 učitelů

přítomní na programech pro žáky 11 - 15 let

15 škol

ZŠ a gymnázia hlavně v Praze a Středočeském kraji

2023

sběr dat probíhal v období duben až červen roku 2023

žáků 11 - 15 let
považuje věk lektorů za přínosný faktor

92 %

peer-efekt-zaci-min.jpg

pedagogů uvedlo, že peer efekt měl pozitivní vliv na program

95 %

peer-efekt-ucitele-min.jpg
linkins-girl-with-phone-4.png

Označení programů

peer-znacka.PNG

Studenti středních škol lektorují ty programy, které jsou v nabídce takto označeny:

Jedná se o programy pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Ostatní programy mohou vést také lektoři, kteří již střední školu nestudují.

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

bottom of page