top of page

REALIZACE

Máte zájem objednat naše programy? Zjistěte, jak probíhá realizace programu a spolupráce s námi, včetně smluvních podmínek a důvodů pro případné ukončení programu.

 • Programy jsou určeny pro jednu školní třídu s maximální kapacitou 30 žáků.

 • Programy jsou realizovány v prostorách školy.

 • Programy jsou vedeny dvojicí řádně proškolených lektorů (více zde).

 • Žáci na program nic nepotřebují, všechny materiály budou mít lektoři s sebou.

 • Lektoři dodržují přestávky mezi hodinami podle rozvrhu školy, respektují je jako čas na odpočinek a program v tuto dobu neprovádí.

SPECIFIKA PROGRAMŮ

 1. Máte-li zájem o naše programy, kontaktujte nás prosím e-mailem. Nezapomeňte svou objednávku specifikovat – téma, třída, počet programů, speciální požadavky apod.

 2. Po domluvě objednávky sepíšeme smlouvu o realizaci programů.

 3. Nejpozději 10. den před domluveným termínem realizace programu je možné objednat závěrečnou zprávu z průběhu programu. Cena za její vypracování je 200 Kč.

 4. V domluveném termínu se lektoři dostaví do školy cca 15 minut před zahájením programu.

 5. V tuto chvíli již nejsou možné žádné změny v domluveném harmonogramu daného dne (např. náhlá změna tématu nebo třídy, která bude program absolvovat).

 6. O přestávce před programem proběhne úvodní konzultace lektorů s pedagogem. Cílem je mimo jiné získat informace o třídě, které jsou důležité pro efektivní realizaci programu.

 7. Následuje samotná realizace programu za přítomnosti pedagoga v roli pozorovatele.

 8. Po skončení proběhne závěrečná konzultace lektorů s pedagogem s cílem reflektovat průběh programu a předat si zpětnou vazbu.

 9. Pokud jste objednali závěrečnou zprávu, obdržíte ji do 15 dní od realizace programu.

 10. Po uskutečnění všech objednaných programů vám vystavíme fakturu.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

 • Včas informovat příslušné pedagogy a žáky o nadcházejícím programu.

 • Zajistit na program dostatečně velkou místnost (nejlépe klasickou třídu), která umožňuje vytvořit kruh ze židlí pro všechny žáky, a projektor připojený k počítači.

 • Zajistit pedagogický dohled (ideálně třídního učitele), který bude přítomný ve třídě po celou dobu programu. V průběhu programu odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků škola dle školského zákona č. 561/2004 Sb.

 • Zajistit pedagoga (ideálně třídního učitele) na úvodní konzultaci (cca 10 minut před začátkem programu) a závěrečnou konzultaci (těsně po skončení programu) s lektory.

POVINNOSTI ŠKOLY

​​Mohou nastat následující události znemožňující realizaci programu:

 • ve třídě není přítomný pedagogický dohled

 • neproběhla úvodní konzultace lektorů s pedagogem

 • došlo k překročení kapacity programu (tj. 30 osob)

 • třída vykazuje zvýšenou míru výskytu rizikového chování

 • ve třídě je vážně narušený kolektiv (např. šikana v pokročilé fázi)

 • žáci mají výrazné výchovné potíže nebo jsou v odporu vůči programu

 • ve třídě nedávno proběhl obdobný program prevence zaměřený na podobné téma

 • došlo k úrazu nebo poškození majetku v souvislosti s realizací programu

 

Nastane-li předčasné ukončení, zajišťuje náhradní program pro třídu škola a je povinna proplatit všechny náklady vzniklé na realizaci takového programu. Do 15 dní obdrží škola mimořádnou závěrečnou zprávu, popisující průběh programu a důvody ukončení. Není-li možné pokračovat ve spolupráci, zrušíme všechny domluvené programy určené pro danou třídu a doporučíme vhodnou specializovanou práci (např. selektivní prevence).

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

Naše programy lze objednat ve všech krajích České republiky.

Školy na území hlavního města Prahy neplatí žádné cestovní náklady.

Školy v ostatních krajích ČR hradí navíc k ceně programu náklady na dopravu lektorů osobním automobilem. Výše nákladů se určí výpočtem cestovních náhrad při pracovní cestě s osobním vozidlem dle aktuálních sazeb.

CESTOVNÍ NÁKLADY

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

bottom of page