top of page

ODBORNOST

Záleží nám na kvalitě našich programů prevence, a proto dbáme na odbornou způsobilost našich lektorů. Zde najdete informace o školení a supervizi lektorského týmu.

linkins-lecturers-3.png

ŠKOLENÍ LEKTORŮ

Každý zájemce o pozici lektora v naší organizaci, který obstál ve výběrovém řízení, musí absolvovat teoreticko-praktické školení. Rozsah školení je celkem 75 hodin. Navíc se každý školní rok účastní několika supervizních setkání, kde má prostor dále rozvíjet své lektorské kompetence.

V lektorské dvojici má jeden z lektorů nejméně...

Každý z našich lektorů absolvuje...

150 hodin

lektorování programů prevence ve školách

53 hodin

teoretický základ, praktický nácvik metodik, rozvoj lektorských dovedností

6 hodin

náslech programů různých věkových skupin a témat přímo ve školách

16 hodin

sebezkušenostní seminář akreditovaný MŠMT - zajišťuje Proxima Sociale, o. p. s

12 hodin/rok

týmová, případová a metodická supervize - Mgr. Alžběta Černochová

SUPERVIZE TÝMU

Našim supervizorem je Mgr. Alžběta Černochová.

Supervizor zajišťuje všem pracovníkům (lektorům, koordinátorovi a vedoucímu programu) týmovou a případovou supervizi, včetně metodické podpory při řešení problematických situací.

1. Přispívat k růstu odborných dovedností pracovníků spojených s jejich pracovní pozicí.

Cíle supervize

3Posilovat vztahy a napomáhat dobrému fungování týmu prostřednictvím reflexe spolupráce v týmu a komunikace mezi supervidovanými pracovníky.

2Poskytovat supervidovaným pracovníkům prostor pro reflexi profesionální role a dovedností s ní spojených.

linkins-lecturers-4.png

Setkání probíhají pravidelně čtyřikrát za rok v délce tří hodin, případně častěji podle potřeby.

  • více než 15 let zkušeností v oboru jako lektorka a později jako metodička programů primární i selektivní prevence ve školách, včetně vzdělávání pedagogů

  • od roku 2022 působí jako supervizorka a koučka

  • magisterské vzdělání získala na Filozofické fakultě UK, obor sociální pedagogika

  • absolvovala kurz Systemická supervize a koučování od společnosti HERMÉS (500 h)

  • absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik od NÚV (609 h)

Mgr. Alžběta Černochová

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

bottom of page