top of page

OBECNÝ POPIS

Zde najdete obecný popis programu Kyberprevence Linkin Sphere, z. s., zahrnující informace o cílové skupině, stanovených cílech a východiscích programu a používaných metodách.

 • děti z MŠ ve věku 56 let (předškolní věk) v ČR

 • žáci ZŠ a gymnázií ve věku 615 let (mladší a starší školní věk) v ČR

CÍLOVÁ SKUPINA

linkins-group-of-children-with-technologies-2.png

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou tedy orientovány na běžnou populaci dětí a dospívajících, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem v on-line prostředí (např. kyberšikana, sexting nebo netolismus).

Doporučujeme realizovat selektivní prevenci (od jiné organizace) v problematických třídách, kde se dlouhodobě projevují některé následující faktory:

 • vztahové potíže mezi žáky nebo mezi žáky a učiteli

 • nepříznivé sociální klima

 • kázeňské potíže

 • neschopnost spolupracovat

 • aktuálně i dlouhodobě zvýšená míra výskytu rizikového chování

Pokud si nejste jisti, jakou prevenci objednat, nebo hledáte vhodnou organizaci pro specializované služby, neváhejte s námi vaši situaci konzultovat.

VŠEOBECNÁ PREVENCE

 • pomoci cílové skupině vyhnout se nebezpečím internetu

 • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině potřebné znalosti o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru

 • upevnit schopnosti cílové skupiny potřebné pro bezpečný pohyb on-line

 • omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování v on-line prostředí (např. závislost na digitálních drogách)

 • pomáhat k rozvoji digitální gramotnosti a kritického myšlení u cílové skupiny

 • vést žáky ke smysluplnému a bezpečnému užívání digitálních technologií

CÍLE PROGRAMU

 • obecně uznávané zásady efektivní primární prevence

 • přizpůsobení cílové skupině a jejím aktuálním potřebám

 • interaktivnost a podpora aktivní účasti cílové skupiny

 • pro menší počet žáků (maximálně 30 osob)

 • odborná připravenost lektorů a peer efekt

 • soustavnost a komplexnost programů

 • „KAB“ model (knowledge, attitudes, behaviour)

 • osobnostní a sociální výchova a principy reflektivního učení

VÝCHODISKA PROGRAMU

linkins-girl-with-phone-7.png

Program vychází ze zásad osobnostní a sociální výchovy (praktičnost, zosobnění a provázení) a akcentuje principy reflektivního učení. Opírá se o různé metody, které podporují aktivní učení a sociální interakce, včetně zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a dalších. Společným prvkem všech technik je reflexe. Cílem je posilovat zdravý osobní rozvoj, sociální adaptaci a přispívat k vytváření pozitivního a bezpečného prostředí ve třídě. Používané metody a techniky odpovídají sledovaným cílům a zásadám programu.

Příklady: diskuse, skupinová práce, aktivizační, situační a autoregulační techniky, prezentace.

METODY A TECHNIKY

Těšíme se na setkání s vámi i vašimi žáky!

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

bottom of page