top of page

Kyberšikana

zs-kybersikana

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

5. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 100 Kč

Ne

Peer efekt:

příběhy kyberšikana, prevence a řešení konfliktu

Anotace tématu

Program seznamuje žáky se závažnou formou agrese posílenou možnostmi komunikačních technologií. Pracuje s modelovými i skutečnými příběhy a ukazuje možné podoby kyberšikany a její následky, nejenom na oběti. Klade důraz na porozumění hranice mezi šikanou a škádlením. Konfrontuje žáky s rozšířenými mýty o šikaně a seznamuje je s vhodným postupem při řešení konfliktu. Program podporuje žáky v odvaze svěřit se dospělému se svým problémem a drží se hesla, že nikdo nemá právo ubližovat druhým.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity zaměřené na pochopení probírané látky a upevnění žádoucího chování. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která uvede účastníky do tématu a seznámí je s potřebnými teoretickými znalostmi. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page