top of page

On-line predátoři

zs-online-predatori

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

5. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

obnažené fotografie a videa, falešný profil, osobní údaje

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program seznamuje žáky s internetovými predátory a představuje jejich techniky manipulace, kterými lákají své dětské oběti s cílem je sexuálně zneužít (přes internet nebo i osobně). Jedná se o vystupování pod falešným profilem, zneužití dětské zvědavosti, nátlak, úplatky apod. Upozorňuje na obrovské riziko a nezákonnost pořizování obnažených fotografií a videí a jejich posílání internetem. Klade důraz na ochranu osobních údajů žáků a obezřetnost v případě setkání s neznámým uživatelem.

bottom of page