top of page

On-line seznamování

zs-online-seznamovani

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

ZŠ a gymnázia

8. - 9. třída (tercie - kvarta)

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ano

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

obnažené fotografie a videa, seznamky, osobní údaje

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program informuje žáky o nebezpečích spojených se seznamováním přes internet. Upozorňuje na obrovské riziko a nezákonnost pořizování obnažených fotografií a videí a jejich posílání internetem (sexting). Vysvětluje následky takového chování a připomíná, že zveřejnění intimních materiálů může mít na svědomí i někdo, komu důvěřujeme, třeba náš bývalý partner/ka. Klade důraz na ochranu osobních údajů žáků a seznamuje je se způsoby, jak ověřit fotografie a identitu uživatele přes internet.

bottom of page