top of page

Internetové podvody

zs-internetove-podvody

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

8. - 9. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 100 Kč

Ano

Peer efekt:

phishing, scam, falešné e-shopy, krádež digitální identity

Anotace tématu

Program seznamuje žáky s pokročilou ochranou digitálních zařízení, aplikací a internetových účtů. Podporuje je v ochraně osobních dat a soukromí před internetovými útočníky. Ukazuje způsoby, jakými podvodníci manipulují běžnými uživateli internetu za účelem je okrást nebo využít a jak se před nimi úspěšně bránit. Dotkne se témat jako sociální inženýrství, phishing, falešné webové stránky, šíření malwaru, nabídky na snadné výdělky a pohádkové investice nebo krádež digitální identity.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity zaměřené na pochopení probírané látky a upevnění žádoucího chování. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která uvede účastníky do tématu a seznámí je s potřebnými teoretickými znalostmi. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page