top of page

Můj bezpečný tablet

ms-muj-bezpecny-tablet

Forma: 

Program s maňásky

Škola:

Mateřská škola

5 - 6 let

Pro:

Délka:

30 minut

Cena:

1 100 Kč

Ne

Peer efekt:

obrázkové heslo (alias klíč od dveří) a jeho bezpečné používání

Anotace tématu

Děti sledují moderní verzi pohádky O nezbedných kůzlátkách. Maminka odchází do města na nákup a kůzlátko zůstává samo doma, když najednou na dveře zaklepe zlý vlk. Tyto novodobé dveře jsou ale chráněny heslem. To se nakonec podaří vlkovi prolomit a dostane se až ke kůzlátku. V poslední chvíli situaci zachrání maminka a společně s dětmi vytvoří nové, bezpečné heslo, které vlk nikdy neuhádne.

Program vznikl v rámci projektu Kyberpohádky ve spolupráci s Centrem kybernetické bezpečnosti.
Více o projektu najdete zde: www.linkins.org/projekt-kyberpohadky

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu je pohádkový příběh, se kterým se děti seznámí prostřednictvím maňáskového představení. Hrdina pohádky se nechová dostatečně bezpečně a děti sledují, jaké následky z takového chování plynou. Program obsahuje také diskuse, interaktivní aktivity a pohybové chvilky na odreagování. Nakonec děti společně s hrdiny příběhu pochopí, kde byla chyba a jakému chování je dobré se v budoucnu vyhnout.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page