top of page

Můj nový telefon

zs-muj-novy-telefon

Forma: 

Program s maňásky

Škola:

Základní škola

1. - 2. třída

Pro:

Délka:

2 vyuč. hod.

Cena:

2 100 Kč

Ne

Peer efekt:

závislost na technologiích, příliš časté hraní mobilních her

Anotace tématu

Žáci sledují příběh Vlastíka, který dostane svůj první mobilní telefon. Velmi rychle propadne mobilním hrám a přestane se zajímat o okolní svět. Začne mít fyzické, psychické i sociální problémy (bolest za krkem, únava, problémy ve škole, ztráta přátel apod.), které jsou spojeny s nadměrným užíváním technologií. Nakonec však žáci Vlastíkovi poradí telefon odložit a vše dobře dopadne. Program vede žáky k rozumnému používání technologií. Držíme se hesla: „Technologie je dobrý sluha, ale špatný pán.“

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu je pohádkový příběh, se kterým se děti seznámí prostřednictvím maňáskového představení. Hrdina pohádky se nechová dostatečně bezpečně a děti sledují, jaké následky z takového chování plynou. Program obsahuje také diskuse, interaktivní aktivity a pohybové chvilky na odreagování. Nakonec děti společně s hrdiny příběhu pochopí, kde byla chyba a jakému chování je dobré se v budoucnu vyhnout.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page