top of page

Moje směšná fotka

zs-moje-smesna-fotka

Forma: 

Program s maňásky

Škola:

Základní škola

1. - 2. třída

Pro:

Délka:

2 vyuč. hod.

Cena:

2 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

posmívání přes telefon (SMS), zneužití fotografie

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu je pohádkový příběh, se kterým se děti seznámí prostřednictvím maňáskového představení. Hrdina pohádky se při používání digitálních technologií ocitá ve složité situaci a děti sledují, jaké následky to má na jeho život. Nakonec děti společně s hrdiny příběhu pochopí, kde byla chyba a jak se mohou rizikové situaci v budoucnu sami vyhnout. Program také obsahuje diskuse, interaktivní aktivity a pohybové chvilky na odreagování.

Anotace tématu

Žáci sledují příběh Vlastíka, který se nechá vyfotit svou kamarádkou ve směšné situaci. Ta pro pobavení rozešle tuto fotografii SMS zprávou ostatním spolužákům a tím způsobí lavinu posměchu. Žáci na Vlastíkovi sledují, jaké má kyberšikana následky. Nakonec mu pomohou svěřit se paní učitelce a situaci tak vyřešit. Program posiluje schopnost žáků vyjádřit své pocity a podporuje je ve vzájemné pomoci a v odvaze svěřit se dospělému. Žáci mají na programu také prostor procvičit si odmítání (umění říct „NE“).

bottom of page