top of page

Moje směšná fotka

zs-moje-smesna-fotka

Forma: 

Program s maňásky

Škola:

Základní škola

1. - 2. třída

Pro:

Délka:

2 vyuč. hod.

Cena:

2 100 Kč

Ne

Peer efekt:

posmívání přes telefon (SMS), zneužití fotografie

Anotace tématu

Žáci sledují příběh Albíka, který se nechá vyfotit svou kamarádkou ve směšné situaci. Ta pro pobavení rozešle tuto fotografii ostatním spolužákům bez Albíkova vědomí. Fotografie se rychle rozšíří. Albíkovi se ostatní začnou posmívat za jeho hloupý vzhled, posílat mu ošklivé smajlíky a fotografii dále upravovat. Žáci vidí na Albíkovi následky kyberšikany. Nakonec mu pomohou svěřit se paní učitelce a situaci tak vyřešit. Program posiluje všímavost žáků vůči pocitům druhých a podporuje žáky v odvaze svěřit se dospělému.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu je pohádkový příběh, se kterým se děti seznámí prostřednictvím maňáskového představení. Hrdina pohádky se nechová dostatečně bezpečně a děti sledují, jaké následky z takového chování plynou. Program obsahuje také diskuse, interaktivní aktivity a pohybové chvilky na odreagování. Nakonec děti společně s hrdiny příběhu pochopí, kde byla chyba a jakému chování je dobré se v budoucnu vyhnout.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page