top of page

Kyberšikana

zs-kybersikana

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

3. - 4. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

co je kyberšikana, následky a možnosti řešení

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program seznamuje žáky se závažnou formou agrese posílenou možnostmi komunikačních technologií. Pracuje s modelovým příběhem a ukazuje následky kyberšikany nejenom na obětech. Představuje žákům možné postihy pro pachatele. Klade důraz na porozumění hranici mezi šikanou a škádlením a seznamuje žáky s vhodným řešením situace. Program vede žáky k odmítavému postoji vůči oplácení agrese, podporuje je ve vzájemné pomoci a v odvaze svěřit se dospělému.

bottom of page