top of page

Kybergrooming

zs-kybergrooming

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

3. - 4. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

internetoví predátoři, falešný profil, osobní údaje

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program ukazuje žákům, jak snadné je na internetu změnit svoji identitu a lhát o svém jméně, věku i vzhledu. Seznamuje žáky s kybergroomery, kteří tyto falešné profily využívají ke zmanipulování svých dětských obětí s cílem je sexuálně zneužít (přes internet nebo i osobně). Program klade důraz na ochranu osobních údajů žáků a obezřetnost v případě setkání s neznámým uživatelem. Žáci si v programu vyzkouší rozpoznat falešné profily a techniky manipulace internetových sexuálních predátorů.

bottom of page