top of page

Bezpečnost on-line

zs-bezpecnost-online

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

3. - 4. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

internetové podvody, silné heslo, zásady bezpečnosti

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program seznamuje žáky s nejčastějšími podvody na internetu a se zásadami bezpečného pohybu v kyberprostoru. Podporuje je v ochraně osobních dat a soukromí před internetovými útočníky. Žáci si vyzkouší sestavit silné heslo a na modelových příkladech se dozví, jak s ním bezpečně pracovat. Zamyslí se také nad možnostmi, jak ochránit svá zařízení a účty před kyberútoky. Program také vysvětluje, co je to škodlivý software (virus) a zdůrazňuje význam antivirového programu.

bottom of page