top of page

Digitální wellbeing

zs-digitalni-wellbeing

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

3. - 4. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 800 Kč

Ne

Peer efekt:

Závěrečnou zprávu z průběhu programu lze navíc objednat za 200 Kč.

následky závislosti na technologiích, motivace ke změně

Klíčová slova:

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity, které pomáhají žákům lépe pochopit probírané téma a upevnit schopnosti potřebné pro bezpečný pohyb v on-line prostředí. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která seznámí žáky s potřebnými znalostmi o kybernetických hrozbách a možnostech ochrany v kyberprostoru. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe různých technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Anotace tématu

Program podněcuje žáky k zamyšlení nad tím, kolik času tráví na digitálních technologiích a jak to ovlivňuje jejich život. Seznamuje žáky s digitálními lákadly, které nás vábí k přehnanému konzumování on-line obsahu. Ukazuje fyzické, psychické i sociální problémy spojené s nadměrným používáním technologií. Cílem je motivovat žáky ke změně ve snaze nalézt rovnováhu mezi on-line a off-line časem. Program od technologií neodrazuje, ale podporuje jejich smysluplné používání. Držíme se hesla: „Technologie je dobrý sluha, ale špatný pán.“

bottom of page